...

1. ไปที่เมนู สมัครสมาชิก

2. กรอกข้อมูลการสมัคร 

3. การสมัคร เสร็จสมบูรณ์คะ