อธิบายส่วนต่างๆ ของเวป

- การเลือกสินค้าที่ราคาต่ำเกินไป หรือเลือกสินค้าจากร้านค้าที่เรทติ้ง

ตั้งแต่ระดับ-หัวใจ-ระรับ 3 เพชร   อาจได้รับสินค้าที่คุณภาพต่ำ

**แนะนำลูกค้าควรเลือกสินค้าจาก

1. ราคาที่เหมาะสม

2. มีระดับยอดขายตั้งแต่  มงกุฏสีน้ำเงินขึ้นไป

3. คะแนนเรทติ้งผู้ขายอยู่ในระดับคะแนน 4.6 หรือ 4.7 ขึ้นไป ทั้ง 3สกอร์